Farby, lakiery, kleje i chemia budowlana
Wykończeniowe materiały budowlane

tel. 48 364 22 11
26-600 Radom ul. Żwirki i Wigury 18 (dokładne położenie mog± Państwo ustalić na naszej mapie)

Sklep inny niż wszystkie...
 
artykuły malarskie

Sklep Budowlaniec istnieje, wci±ż pod tym samym adresem, od 1990 roku. Cech± wyróżniajac± tę placówkę jest to, że klientów obsługuj± wył±cznie osoby zwi±zane zawodowo z budownictwem - nie tylko za po¶rednictwem lady sklepowej ale przede wszystkim pracuj±ce uprzednio w tej branży przez szereg lat w przedsiębiorstwach budowalnych. Dzięki temu klienci nie s± zdani tylko na siebie ale w każdej sytuacji uzyskać mog± wyczerpuj±c± informację lub poradę. Dotyczy to nie tylko oferowanego asortymentu ale również całokształtu problematyki zwi±zanej z inwestycj± budowlan± lub wykonywanym remontem.

Ponad 20 lat obecno¶ci na rynku sprawiło, że placówka dysponuje starannie wyselekcjonowanym asortymentem materiałów wykończeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem chemii budowlanej. Znajd± tu Państwo w konkurencyjnych cenach importowane produkty niemieckie, wyroby kluczowych producentów powstałe w Polsce ale także cały asortyment wyrobów solidnych, niszowych producentów, którzy pozyskuj± klientów jako¶ci± swoich produktów a nie reklam± medialn±.

chemia budowlana

Sklep jest czynny:

poniedziałek - pi±tek 9.00 - 18.00      Budowlaniec - farby i chemia budowlana
sobota9.00 - 14.00 
oraz przez cał± dobę w internecie:budowlaniec.radom.pl


Farby i lakiery Plansze kolorystyczne Wnętrze sklepu

« wstecz

 
© Copyright by budowlany.radom.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone.